Pracownia Projektowa „MOSTOPOL” Sp. z o.o.

Pracownia Projektowa „MOSTOPOL” Sp. z o.o. powstała w 2005 roku. Swoją działalność rozpoczęła od wykonywania projektów rusztowań i zabezpieczeń głębokich wykopów, jednak w miarę uzykiwania doświadczenia, znacząco rozwinęła swoją ofertę.

Aktualnie prężnie działamy zarówno na rynku polskim jak i niemieckim, pozyskując kontrakty w ramach zamówień publicznych, a także jako podwykonawca większych przedsiębiorstw projektowych oraz firm wykonawczych. Zainteresowanie naszymi usługami ze strony prywatnych przedsiębiorst potwierdza jakość wykonanych opracowań.  

Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów obiektów mostowych zarówno drogowych jak i kolejowych, jednak nasza oferta obejmuje również inne obiekty: 

  • drogi wraz z powiązanymi mediami,
  • budowle hydrotechniczne,
  • rusztowania,
  • szalunki,
  • zabezpieczenia głębokich wykopów,
  • projekty technologiczne,
  • sprawdzenie nośności obiektów mostowych dla przejazdów ponadnormatywnych
  • projekty organizacji ruchu czasowe i stałe.

Nasze opracowania uwzględniają praktycznie wszystkie stosowane obecnie w wykonawstwie technologie budowy i realizacji obiektów mostowych.

Firma zatrudnia wysokokwalifikowanych projektantów z dziedziny drogowo-mostowej posiadających uprawnienia budowlane oraz duże doœwiadczenie w realizacji wyżej wymienionych projektów. W zakresie opracowań branżowych współpracuje z projektantami oraz innymi firmami projektowymi.

Posiadamy zarówno odpowiedni sprzęt jak i dysponujemy dużą liczbą licencjonowanych programów obliczeniowych oraz CAD.
Wysoką jakość naszych usług potwierdzamy eksportem naszych prac do projektowych firm niemieckich, będących szczególnie wymagającym klientem.

Z poważaniem
mgr inż. Mariusz Pustelnik - Prezes Zarządu